מידע מקצועי › מאמרים

מאמרים

מטמנות פסולת בישראל - חלק ב'
מטמנות פסולת בישראל - חלק ב'

מטמנות פסולת בישראל - הערכת הזכויות בקרקע לשימוש 
הטמנה - חלק ב'.

מהי הגישה העדיפה בהערכת שווי זכויות שימוש 
לקרקע למטמנות.


קרא עוד
מטמנות פסולת בישראל - חלק א'
מטמנות פסולת בישראל - חלק א'

מטמנות פסולת בישראל - הערכת הזכויות בקרקע לשימוש 
הטמנה - חלק א'.
במאמר מפורטות גישות להערכה, היתרונות והחסרונות בכל גישה, מאפייני הנכס וטיב הזכות המוערכת, כל זאת בהקשר של מדיניות הממשלה ושינויים רגולטורים ברי משמעות כספית.


קרא עוד
היוון הכנסות והיוון הוצאות בחקלאות
היוון הכנסות והיוון הוצאות בחקלאות

מאמר שפורסם במקרקעין וערכם - בטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל, דצמבר 2006


קרא עוד

מידע מקצועי

cound corner image
פניה אל משרדנו
cound corner image