מידע מקצועי › החלטות מועצה/הנהלה רמ"י

החלטות מועצה/הנהלה רמ"י

דמי הסכמה בעת העברת זכויות בנחלות ובשטחי עיבוד
דמי הסכמה בעת העברת זכויות בנחלות ובשטחי עיבוד

עדכון החלטה בדבר שיעורה של רמ"י בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה

16.03.2016


קרא עוד
סיכום דיון הנהלה 1433 - ערך קרקע ללא פיתוח
סיכום דיון הנהלה 1433 - ערך קרקע ללא פיתוח

מדיניות המנהל באזורי עדיפות לאומית א', במקרים בהם שומות מציגות שווי נמוך מאוד עד אפסי ואף שלילי לקרקע


קרא עוד
החלטת הנהלה 3483 - ערך מזערי ללא פיתוח
החלטת הנהלה 3483 - ערך מזערי ללא פיתוח

מדיניות רמ"י כאשר מתקבל ערך שלילי לקרקע


קרא עוד
עדכון החלטה בדבר שיעורו של רמ"י בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה 23.03.2014
עדכון החלטה בדבר שיעורו של רמ"י בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה 23.03.2014

ערכים לצורך חישוב מחיר יסודי בנחלה ובשטחי העיבוד

מחיר יסודי מזערי לנחלה


קרא עוד
החלטת מועצה 1380 מיום 31.08.2014
החלטת מועצה 1380 מיום 31.08.2014

רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי


קרא עוד
ריכוז החלטות מועצת מקרקעי ישראל - שיוך דירות בקיבוץ
ריכוז החלטות מועצת מקרקעי ישראל - שיוך דירות בקיבוץ

ריכוז החלטות מועצת מקרקעי ישראל בעניין שיוך דירות בקיבוצים 751;979;1155;1366


קרא עוד
החלטת מועצה 1366 מיום 31.03.2014
החלטת מועצה 1366 מיום 31.03.2014

מעדכנת את החלטה 1155 - מתייחסת לקיבוץ או מושב שיתופי


קרא עוד
החלטת מועצה 1355 מיום 31.03.2014
החלטת מועצה 1355 מיום 31.03.2014

מעדכנת את החלטת מועצה מספר 1155 - מתייחסת למושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופית.


קרא עוד
החלטת מועצה 1238 מיום 30.05.2011
החלטת מועצה 1238 מיום 30.05.2011

שדרוג תשתיות בשכונות הוותיקות "ישן מול חדש"


קרא עוד