מידע מקצועי › החלטות מועצה/הנהלה רמ"י › דמי הסכמה בעת העברת זכויות בנחלות ובשטחי עיבוד

דמי הסכמה בעת העברת זכויות בנחלות ובשטחי עיבוד

הערכים בטבלה התקפה מיום 01/01/2016 עד ליום 31/03/2016, יוותרו בעינם גם לתקופה מיום 01/04/2016 עד 30/06/2016לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן