מידע מקצועי › החלטות מועצה/הנהלה רמ"י › סיכום דיון הנהלה 1433 - ערך קרקע ללא פיתוח

סיכום דיון הנהלה 1433 - ערך קרקע ללא פיתוח מיום 08.02.2006

באזור עדיפות לאומית א' כאשר מתקבלת שומה המציגה שווי נמוך מאוד עד אפסי ואף שלילי לקרקע, יקבע ערך ללא פיתוח
כשיעור של 20% מערך קרקע מפותחת, ממנו ייגזר שיעור התשלום בגין הקרקע הנהוג באותו אזור, בתוספת מע"מ כחוק.לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן