מידע מקצועי › החלטות מועצה/הנהלה רמ"י › החלטת הנהלה 3483 - ערך מזערי ללא פיתוח

החלטת הנהלה 3483 - ערך מזערי ללא פיתוח מיום 07.01.2014

במקרים מיוחדים שבהם נערך תחשיב לשווי הקרקע ותוצאת השווי המתקבלת היא נמוכה מאד  או שלילית, יקבע השמאי בשומתו ערך קרקע מזערי.

הערך יתייחס לקרקע ללא פיתוח וללא מע"מ, ויחושב לפי 3% מעלות ההקמה (כולל פיתוח וללא מע"מ) של המיזם הקיים או המיועד להקמה על הקרקע, על פי החוזה או על פי התכנית החלה על הקרקע –  לפי  הנמוך מביניהם.

 

 לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן