מידע מקצועי › החלטות מועצה/הנהלה רמ"י › עדכון החלטה בדבר שיעורו של רמ"י בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה 23.03.2014

עדכון החלטה בדבר שיעורו של רמ"י בעליית ערך הקרקע בעת העברת זכות חכירה 23.03.2014

ראה עדכון החלטה מיום 23.03.2014 בקובץ המצורף.לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן