מידע מקצועי › החלטות מועצה/הנהלה רמ"י › החלטת מועצה 1366 מיום 31.03.2014

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם קיבוץ או מושב שיתופילצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן