מידע מקצועי › החלטות מועצה/הנהלה רמ"י › החלטת מועצה 1355 מיום 31.03.2014

קביעת הזכויות למגורים בחלקת המגורים בישובים חקלאיים שהם מושב עובדים, כפר שיתופי או אגודה חקלאית שיתופיתלצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן