מידע מקצועי › ועדת השגות › הכרעה בהשגה ראשונה - מצפה נטופה

הכרעה בהשגה ראשונה - מצפה נטופה

שמאית המחוז קיבלה את טענותינו כי במקרה הנדון יש לפעול לפי החלטת הנהלת רמ"י מס' 3483 מיום 07.01.2014 הקובעת כי במקרים בהם מתקבלת יתרת שווי נמוכה מאד ואף שלילית, יקבע השמאי ערך קרקע מזערי ללא פיתוח וללא מע"מ של כ- 3% מעלות הקמת המיזם (הקיים או המתכונן- הנמוך מבינהן) הכולל הוצאות פיתוח וכולל מע"מ.
בהתאם להחלטה, נקבע כי באזור עדיפות לאומית שווי קרקע מזערי למ"ר מבונה עיקרי במגורים של 180 ש"ח.

 

המועד הקובע מאי 2015

 לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן