מידע מקצועי › ועדת השגות › החלטת ועדת השגות - מגרשים 6 ו- 9 מפעלים אזוריים בית שאן

החלטת ועדת השגות - מגרשים 6 ו- 9 מפעלים אזוריים בית שאן

ועדת ההשגות קבלה את עמדתנו על פיה לצורך בחינת שווי הקרקע יש להביא בחשבון את מטרת החכירה הספציפית המוגדרת בחוזה החכירה. כמו כן קבעה הועדה על בסיס חוות דעתנו, כי בגין גורמי הצפיפות, התכנון הבעייתי שאינו כפי המקובל באזורי תעשיה מודרניים והעדר יד אחת המרכזת את נושא הפיתוח במתחם, יש להביא בחשבון הפחתה אל מול מגרשים באזורי תעשיה מוסדרים ומגרשי תעשיה אופייניים בקיבוצים.

רצ"ב החלטת הועדה מיום 27.04.2015.

המועדים הקובעים 01.04.2011 ו- 19.09.2013לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן