מידע מקצועי › ועדת השגות › החלטת ועדת השגות - נחלה 15, מושב בן עמי

החלטת ועדת השגות - נחלה 15, מושב בן עמי

ועדת ההשגות קבלה את עמדתנו כי יתכן פער של כ- 15% במחירי נחלות שהוא בתחום הסביר. באם אין ראיות לחריגה במחיר מעבר לסביר יש לאמץ את מחיר העסקה שהינו בתחום הסביר.

רצ"ב החלטת הועדה מיום 19.02.2014.

המועד הקובע 10.07.2012לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן