מידע מקצועי › ועדת השגות

ועדת השגות

הכרעה בהשגה ראשונה - "יער הקופים" יודפת
הכרעה בהשגה ראשונה - "יער הקופים" יודפת

הכרעת השמאי המחוזי בעניין שווי הזכויות בקרקע המשמשת את "יער הקופים"


קרא עוד
הכרעה בהשגה ראשונה - מצפה נטופה
הכרעה בהשגה ראשונה - מצפה נטופה

משרדנו ליווה את משתכני מצפה נטופה בהשגה מול רמ"י לעניין שווי זכות הבעלות במרכיב הקרקע לצורך גביית דמי חכירה בהקצאת הקרקע ללא מכרז


קרא עוד
הכרעה בהשגה ראשונה - כפר הנופש עין חרוד (איחוד)
הכרעה בהשגה ראשונה - כפר הנופש עין חרוד (איחוד)

הכרעת השמאי המחוזי בהשגה ראשונה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1304 - כפר הנופש עין חרוד איחוד


קרא עוד
החלטת ועדת השגות - מגרשים 6 ו- 9 מפעלים אזוריים בית שאן
החלטת ועדת השגות - מגרשים 6 ו- 9 מפעלים אזוריים בית שאן

שווי הקרקע ביעוד הספציפי של מטרת החכירה, גורמי צפיפות התכנון במתחם, ושטחי ברוטו - נטו כל אלו גורמים המשפעים על שווי המתחם.


קרא עוד
החלטת ועדת השגות - נחלה 4, מושב רמות
החלטת ועדת השגות - נחלה 4, מושב רמות

ועדת ההשגות קיבלה את חוות דעתנו במלואה.


קרא עוד
החלטת ועדת השגות - נחלה 15, מושב בן עמי
החלטת ועדת השגות - נחלה 15, מושב בן עמי

סבירות עסקה - אם המחיר שנקבע בהסכם הינו בתחום הסביר של שווי שוק, יש לאמץ את הקבוע בחוזה.

 


קרא עוד
החלטת ועדת השגות - נחלה 62, מושב שדמות דבורה
החלטת ועדת השגות - נחלה 62, מושב שדמות דבורה

ועדת ההשגות קיבלה את עמדתנו כי התמורה נכון למועד הקובע הנה סבירה בהחלט, ומבטאת שווי זכויות.


קרא עוד
החלטת ועדת השגות - נחלה 8, מושב רמות
החלטת ועדת השגות - נחלה 8, מושב רמות

ועדת ההשגות קיבלה את עמדתנו:

לענין המוניטין נקבע כי במקרה הנדון המוניטין נובע ממיקום הנכס, וכי שוויין של יחידות הנופש בנשוא ההשגה, יהיה גבוה יותר משוויין של יחידות נופש דומות שהקמתן הסתיימה זה עתה, בזכות רכיב המוניטין הנובע מהן עצמן. ועל כן יש לנכות את רכיב המוניטין מהתמורה ששולמה עבור כלל הזכויות בנחלה שבנדון.
לענין שטחי עיבוד נוספים נטען שהנחלה הנדונה כללה מרכיב בגין שטחי העיבוד נוספים ולפיכך על מנת להגיע לשוויה של "הנחלה", יש להפחית מן התמורה בהסכם המכר, את שווי השטחים שאינם כלולים בה.


קרא עוד