מידע מקצועי › פסקי דין › הועדה המקומית לתו"ב שומרון נ' אינג' בר יהודה בע"מ

הועדה המקומית לתו"ב שומרון נ' אינג' בר יהודה בע"מ ה"פ 36563-11-11

במסגרת פסק דין זה ניתנו קוים מנחים לאורן יש לבחון כל חוזה פיתוח ולקבוע האם מעמדו של המתקשר הינו כשל חוכר לדורות או שהחזקתו במקרקעין הינה כשל בר רשות.

כבוד השופט ר.סוקול בבית משפט מחוזי קבע כי למרות שבידי המשיבה חוזה בר רשות, יש להכיר בה כחוכרת לדורות ועל כן לקבוע כי חייבת בתשלום היטל השבחה.

 לצפייה בקובץ המצורף לחץ כאן